Met location intelligence valt alles op zijn plek

Maak het verschil met location intelligence

Door een vraagstuk te benaderen met locatie gerelateerde gegevens, gaat een nieuwe wereld open. Deze ruimtelijke informatie geeft bedrijven en organisaties inzichten in: waar dingen gebeuren, waarom ze gebeuren en wat de volgende beste zet is. Deze inzichten geven een nieuwe puls aan het optimaliseren van de bedrijfsmodellen en strategieën.

Location intelligence legt nieuwe informatie bloot door slim gebruik van de nieuwste technologieën en het combineren van locatiegegevens uit allerlei bronnen.  Voorbeelden hiervan zijn:

  • Location intelligence draagt bij aan het verhogen van de openbare veiligheid doordat politieafdelingen hun middelen optimaal kunnen inzetten.
  • Verzekeraars kunnen middels location intelligence hun polissen specifieker beschrijven door het combineren van gebruiksgegevens, assetmanagement en het voorkomen van schade door dreigende natuurrampen.

Diensten en Producten

Bepaal de gevolgen van klimaatverandering voor  wateroverlast in uw gemeente en onderzoek te nemen maatregelen. En krijg inzicht in de klimaatthema’s hitte, droogte en overstroming om effectieve preventiemaatregelen te nemen. 

Maatschappelijke vraagstukken van vandaag vragen om een intensieve samenwerking tussen verschillende partijen. De office 365 werkomgeving biedt tools om slimmer samen te werken. Door deze omgeving te integreren met Geo-georiënteerde functies wordt de teamproductiviteit verhoogt.  

Maak knelpunten en maatregelen inzichtelijk voor inwoners, overheid en bedrijven. Ook de effecten van de genomen maatregelen kunnen verwerkt worden in de klimaatatlas.

Werkwijze

Als het gaat om klimaatadaptatie, energietransitie of andere locatie gedreven vraagstukken – Lokinas maakt het eenvoudig in 3 belangrijke stappen:

Data

Data
verzamelen

Precies de juiste gegevens verzamelen die nodig zijn voor een goede analyse en praktisch advies.

Analyse

Analyse en
visualisatie

Lokinas weet hoe je data, modellen en programma's het beste kunt combineren om tot een goede probleemoplossing te komen.

Actie

Actie
ondernemen

Praktische adviezen voor concrete maatregelen en het effect van die maatregelen laten zien.