Diensten

Ruimtelijke adaptatie‚Äč

Stresstest wateroverlast

Lokinas kan voor u een nauwkeurige stresstest wateroverlast uitvoeren op basis van het rioolstelsel. Deze analyse brengt de knelpunten helder in beeld en levert tegelijkertijd verbetering van de datakwaliteit van het rioolstelsel op. Lokinas helpt data te ordenen voor klimaatthema’s hitte, droogte en overstroming en deze te combineren en analyseren zodat er nieuwe betekenisvolle inzichten ontstaan.

Samenwerken

Maatschappelijke vraagstukken van vandaag vragen om een intensieve samenwerking tussen verschillende partijen. Hierin is een werkomgeving die tijd en plaats-onafhankelijk werkwijze faciliteert cruciaal. De office 365 werkomgeving biedt tools om slimmer samen te werken. Integreer hieraan verschillende Geo gerelateerde componenten waardoor de verschillende gegevensstromen samenkomen. Denk bijvoorbeeld aan het plannen van maatregelen in een specifiek gebied, met daarbij de interactie met buurtbewoners via een chatbox. Het delen van stresstest resultaten en het faciliteren van een risicodialoog met bijvoorbeeld provincies en waterschappen.

Klimaatatlas

Naast het maken van wateroverlast, hitte- en droogtekaarten biedt Lokinas ook producten voor het eenvoudig publiceren van deze data als klimaatatlas. Lokinas kan voor u kaartservices en -viewers inrichten of deze producten online aanbieden zodat uzelf uw eigen atlas kunt maken